HELSINGØR BAG MUNDBIND

Side 31: Jane With var en af de mange, der fik foretaget en PCR-test.i Helsingør Hallen.
Side 41. Aia Elisabeth Morgen Andreasen, Gymnasieelev. " Tiden under corona har jo været mærkelig for alle. jeg synes det var en svær omvending til den virtuelle undervisning. Jeg synes det er svært at skelne mellem det "rigtige liv" og virtuelle da det meste af mit liv nu er virtuelt. Som elev sidder man jo utrolig meget alene, og hele stemningen er forsvundet. Skolen er jo noget der sker fællesskab. Dermed lærer "man" mindre udenfor dette fælleskab. Den afsmittende virkning mellem alle, er væk. På den anden sige er jeg og meget taknemlig. Muligheden for at have "kontakt" er ikke helt væk."
Side 19: Kennet Mathiasen, medindehaver af Helsingør vinhandel. Vi har mistet op mod 98 procent af salget fra svenskerne. Det kan helt tydeligt mærkes på økonomien. De plejer at udgøre omkring 70 procent af vores omsætning.
Side 39: Otto Rühl, lektor på Helsingør Gymnasium siden 1979 "Hvis man som jeg har undervist i 43 år, heraf de 41 1/2 på Helsingør Gymnasium, er det godt nok mærkeligt, at eleverne ikke sidder foran mig, men kun på skærmen. Min erfaring fra første nedlukning sidste skoleår er, at det især går ud over de svage elever,  så jeg håber snart vi får lov til at have alm. undervisning."

HELSINGØR BAG MUNDBIND


11. marts 2020 blev en historisk dag. Covid19 blev en del af Helsingørs historie.

Denne fotobog er et superlokalt portræt af en provinsby, der måtte se store forandringer i en ellers velfungerende hverdag.

Bogen viser registreringer fra det første år med Covid-19 i Helsingør. Fotografierne dokumenterer og belyser nogle af de ting, der blev anderledes i forhold til tiden før Covid-19. Billederne er et resultat af mange gåture og samtaler med borgere i Helsingør bykerne. Dog med få udstik, for at vise ting, der ikke findes i bykernen. Billederne vises alene på siderne og de fleste burde kunne afkodes uden tekst. Nogle billeder er dog ledsaget af en tekst.


Alle billeder er i sort/hvid og kvadratiske. Det for at opnå et udtryk, hvor man kun skal forholde sig til motivet.


Jeg har arbejdet med et meget simpelt set-up. 95% af billederne er fotograferet med det samme kamerahus, påmonteret en lysstærk 50 mm. Har kun brugt det eksisterende lys og har iscenesat minimalt.


Billederne i denne bog er tænkt som en huskeseddel, både til nutiden, men især for eftertiden. Det er mit håb, at denne lille bog vil finde plads i bogreolen og fundet frem af næste generation. Alle direkte afbillede, har givet deres samtykke til offentliggørelse. De resterende falder ind under retten til offentliggørelse jvnf. Mediejura.


Tak for interessen. Torben Sørensen

Resten af billederne kan du se i bogen  "HELSINGØR BAG MUNDBIND"