GDPR

Kalabas.dk håndterer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver og fakturere korrekt. Når aftale er afsluttet slettes oplysninger.


Almindelige personoplysninger:

  • Navn.
  • Adresse.
  • e-mail og telefonnummer
  • For firma gælder også kontaktperson.


Følsomme og fortrolige personoplysninger indhenter vi ikke. Det kunne fx være:

  • Cpr.nr.
  • Helbredsoplysninger.
  • Seksuelle forhold eller orientering.
  • Politisk eller religiøs overbevisning.
  • Særlige sociale problemer.